Zwroty
 

Zwrot towaru przez konsumenta - podstawowe informacje:

 
  • Zwrot (odstąpienie od umowy zawartej na odległość) dotyczy tylko i wyłącznie KONSUMENTÓW
  • Do zwrotu konieczne jest wypełnienie formularza na piśmie i dostarczenie go nam w terminie do 14 dni od otrzymania paczki. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej.
  • Od wysłania zgłoszenia na PIŚMIE masz maksymalnie 14 dni na zwrot towaru.
  • Towar wysyłasz do nas na swój koszt.
 • Kiedy nie można zwrócić towaru:
  • Towaru, który został przez nas przerobiony na Twoje życznie (np. zestawy komputerowe wg specyfikacji klienta)
  • Otwarte oprogramowanie, nagrania audio i wideo
  • Wersji cyfrowych oprogramowania sprzedawanych i dostarczanych drogą cyfrową.Zwrot towaru przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub po za lokalem przedsiębiorstwa , może w terminie 14 dni odstąpić od nie j bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 us t. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (D z.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie-formularzu , którego wzór stanowi załącznik n r 2 do ww. ustawy.

2.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności -od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która :
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno , partiami lub w częściach -od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części , b ) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony -od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów -od dnia zawarcia umowy. 4.
W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru RMA. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej. Numer RMA powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce . Brak numeru RMA nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.
5.
Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
6.
Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. FOXKOMPUTER nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez FOXKOMPUTER.
7.
Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 us t. 2 ww. ustawy z dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (D z.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
8.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (D z.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów: 1) oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana , wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia ; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu , której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ; 5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ; 6) o dostarczanie treści cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 9.
FOXKOMPUTER nie stosuje polityki towarów zastępczych .
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić oraz dostarczyć w wybrany przez siebie sposób, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FOXKOMPUTER

ul. Sandora Petofiego 3

01-917 Warszawa

Ja ...........................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .........................................., numer oferty ....................,
Data zawarcia umowy to ....................., data odbioru ..................... .numer konta...........................................

Imię i nazwisko .....................................
Adres .....................................
Data ......................


Przesyłkę należy nadać na adres:

FOXKOMPUTER

ul. Sandora Petofiego 3

01-917 Warszawa


(22) 499 18 44
(22) 834 32 98
Pon-Pt: 10:30 - 18:30
     Sb: 10:00 - 14:00
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl